Slide background

Positivum AB är ett vård- och omsorgsföretag med inriktning på boenden med insatser enligt SoL

Träningslägenheter och akutboenden för ensamkommande ungdomar och familjer
Unga och vuxna med psykosocial- och psykiatrisk problematik samt funktionsshinder.